Dla akcjonariuszy

SASANKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wałowa 30/8
84-200 Wejherowo

Zarejestrowana w dniu 9 kwietnia 2021 roku pod numerem KRS 0000893803 w Sądzie Rejestrowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

NIP: 5882467523
REGON: 388625593
Kapitał zakładowy: 100.000 złotych

Reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje jedyny prezes zarządu Robert Kiereś.

Statut spółki

Pobierz PDF

12 listopada 2021 r. - decyzja Urzędu Patentowego RP

W dniu dzisiejszym Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 229 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) dokonał wpisu SASANKA spółki akcyjnej w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.311339 w rubryce A.

9 kwietnia 2021 r. - wpis do KRS

W dniu dzisiejszym spółka SASANKA S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Połnoc w Gdańsku.

17 lutego 2021 r. - akt zawiązania spółki

W dniu dzisiejszym został sporządzony akt notarialny zawiązania spółki akcyjnej SASANKA S.A. Założycielami spółki są: Robert Kiereś, Piotr Kiereś oraz Michał Kiereś, którzy objęli 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Znajdź SASANKĘ idealną dla siebie

587

Sasanek w całej Polsce

Zrealizowanych, w sprzedaży oraz w oczekiwaniu na pozwolenie na budowę.

Sasanek w całej Polsce

w sprzedaży oraz tych, w oczekiwaniu
na pozwolenia na budowę

72

Sasanek dostępnych
w sprzedaży

Powstało już 29 osiedli z domami SASANKA® .
Znajdź SASANKĘ w miejscu idealnym dla Ciebie i Twoich bliskich.