Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Sasanka®
https://www.sasanka.eu

(„Serwis”)

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Sasanka S.A.

ul. Wałowa 30/8

84-200 Wejherowo

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893803, posiadająca NIP: 5882467523 i REGON: 388625593, o kapitale zakładowym wynoszącym 100000,00 zł.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Korzystanie z naszych usług wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać m.in. na oferowaniu zakupu domów jednorodzinnych typu Sasanka®.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Podstawa przetwarzania danych:

  1. przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
  3. badaniu satysfakcji użytkowników.

Podanie danych:

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

Możliwość cofnięcia zgody: 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Serwisie – jego treść oraz Twoje imię mogą zostać opublikowane w Serwisie – będą więc widoczne dla innych użytkowników.

PROFILOWANIE

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób. 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą w Serwisie przez Strony lub

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: 

A także prawo:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 CIASTECZKA 

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

hostingodawca

biuro księgowe

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera

podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu *

podmiot zapewniający usługi marketingowe *

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 

Napisz na adres e-mail: info [at] sasanka.eu